Feedback Form
אינטרנט רימון

שלדג

תקנון

   אודות  > אודות האתר >  טפסים  > עזרה  > תקנון

אתר "שלדג" (להלן האתר) מעמיד לרשותך אפשרות פרסום בלא תשלום.
התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת השימוש באתר.
הם מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים לגברים ונשים כאחד.
אנא קרא את התנאים בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין האתר.
זכותך להשתמש בשירותים כפופה לכך שתעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ותקיים אותם בכל עת.
במידה ולא תקיים את התנאים והמגבלות הללו,
תהיה הנהלת האתר רשאית לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותים.
כדי לאשר את הסכמתך לתנאים עליך לסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך
ולהקיש על הכפתור הנושא את המילה "הרשם".
אם אינך מסכים לתנאים הללו, בחר שלא לסמן את התיבה. במקרה זה לא תוכל להרשם לאתר.
הנהלת האתר תהיה רשאית לשגר לתיבות דואר אלקטרוני שאישרו קבלת חומר פרסומי,
פרסומות ומסרים מסחריים, בין אם שלה עצמה ובין אם מטעם צדדים שלישיים.
האתר מפעיל מערכת סינון אוטומית ובקרה אנושית למניעת הרשום מטה בכל הנוגע לתכנים אסורים.
בהרשמה לאתר, הנך מאשר את הסכמתך להגבלות החלות על הפרסום.
תכנים אסורים:
1. כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.
2. תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.
3. לתוכן ומידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
4. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים,
הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
5. כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו.
6. כל מידע שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין, לרבות על-פי צווי איסור פרסום של בתי-משפט
ולרבות פרטים העשויים לזהות נפגעי עבירות מין, עבריינים או קורבנות מעשי עבירה קטינים וכיו"ב.
7. כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס או גזעני.
8. כל מידע העלול להטעות צרכן.
9. כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט.
עם כל האמור לעיל, פרסום המודעה יהיה נתון לשיקול הדעת של הנהלת האתר.
כמו כן משמש האתר מכירה אלקטרונית המאפשרת לספקים ולמשווקים שונים לפרסם
שירותים ומוצרים הנמכרים על-ידם, ומנגד מאפשרת למשתמשים לקנות מוצרים אלה. הכל על-
פי הוראות תקנון זה.
אין "שלדג" מעורב בעסקה שבין הספקים המוכרים את המוצרים או השירותים
לבין המשתמשים הקונים, והוא אך ורק המקשר. לפיכך, אין שלדג אחראי לטיב
ולאיכות המוצרים והשירותים המוצעים למכירה על-ידי הספקים באתר, לאספקתם או לכל עניין
אחר הקשור במוצרים או בשירותים הנמכרים באתר. הכל בכפוף להוראות תקנון זה.
מחסור במלאי:
שלדג עושה כל שביכולתו כדי לוודא שהמוצר המוצג על-ידי הספק המוכר אותו יימצא ברשותו
של אותו ספק, וכי מציע השירות המוצג באתר מסוגל להעניקו.
עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי של
הספק או כי השירות איננו זמין, ואז ניתן לבטל את הקניה.
איחור באספקת המוצר:
שלדג אינו אחראי על איחורים באספקת המוצרים והשירותים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתו
ובכלל זה: תקלות במערכות התקשורת, הטלפונים ו/או המחשוב, אירועים של כוח עליון, פעולות
איבה, שביתות, השבתות וכדומה.
הנהלת שלדג שומרת לעצמה את הזכות
לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות באתר והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.
מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת יהיה בבית המשפט המוסמך, בירושלים בלבד.