Feedback Form
אינטרנט רימון

שלדג

עזרה

   אודות  > אודות האתר  > טפסים  > עזרה  > תקנון
  רישום לאתר
 • בחר בקישור משתמש חדש .
 • מלא את השדות: שם משתמש, סיסמא וכתובת דואר אלקטרוני, וציין האם ברצונך לקבל חומר פרסומי / עדכונים על האתר בעתיד.
 • קרא את תנאי השימוש ואשר בשדה המתאים.
  יצירת משתמש עסקי
 • בחר בקישור משתמש עסקי חדש .
 • בעמוד שיתקבל מלא את הפרטים, הם יופיעו אוטומטית בכל המודעות שתיצור בעתיד. מומלץ לצרף לוגו.
 • קרא את תנאי השימוש ואשר בשדה המתאים.
  יצירה וניסוח של מודעה חדשה
 • הקפד שמודעתך תעמוד בתקנון. כל מודעה עוברת סינון ומאושרת ע"י המערכת.
 • הקפד על תיאור קצר וממצה.
 • ציין "איש קשר" וכן פרטי התקשרות. מומלץ להשתמש ב- "תבנית מודעה".
  מחיקת מודעה
 • לאחר ההתחברות למערכת, כנס ל"מודעות שלי" ובחר את המודעה המבוקשת.
 • סמן את המודעה המבוקשת ולחץ על "מחק". שים לב: לא ניתן לשחזר מודעה שנמחקה.
  עדכון מודעה
 • לאחר ההתחברות למערכת, כנס ל"מודעות שלי" ובחר את המודעה המבוקשת.
 • סמן את המודעה המבוקשת ולחץ על "עדכן".
 • שים לב: המודעה תעודכן לאחר אישור המערכת.
  קטלוג מודעה
 • ניתן לקטלג את המודעה לפי האפשרויות המוצעות.
 • אם מודעתך שייכת לקטגוריה שאינה ברשימה, בחר "שונות".
  עדכון פרטים
 • לאחר ההתחברות למערכת, כנס ל"עדכון פרטים".
 • שנה את הפרטים שברצונך לעדכן. שים לב: לא ניתן לעדכן שם משתמש.
  חיפוש מתקדם
 • אם ברצונך לסנן את החיפוש לפי איזור בארץ וקטגוריות - השתמש בחיפוש זה.